Bilinir mi bu esrar…

Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?
Seveyim deyince Dilberim, seni,

Bilinir mi bu esrar…
Görülmüyor âşikâr;
Her göze görünürse,
Çoğuna eder zarar.

Kimisinden açar gül,
Kimisini eder kül;
Eğer maya olmazsa,
Nasıl etsin tenezzül…

Bilgisine vardır had,
Görünse, eder feryat;
Anlıyan, kimselere
Hiç bulamaz kabahat.

Lâzım yerli yerince,
Anlaşılır görünce;
Her tarafı sarmışken,
Görünmez, gayet ince.

Seyredenler gayet az,
Çok azı almış muraz;
Çok tarif eyliyene
Niceler etmiş garaz.

Nolmuş ötedenberi…
Göstermişler Dilberi;
Nice Hakka uyanın
Söyleniyor eseri.

Şimdi almıştır meydan,
Lûtfeyleyince Rahman;
Bu (Emre) anlayınca,
Ona teslim etti can.


27.8.1950