Benimdir her irâde,

Döner yüreğim, döner,
Karanfilin beyazı,

Benimdir her irâde,
Benimdir gören dîde;
Kuş, semâya uçamaz
Ben etmezsem müsâde.

Benim! uçan kanadı,
Benim! ağzının tadı;
İçi benim! dışı kul,
(İsmail Emre) adı.

Büründüm ete, tene,
Bende yok gün, hem sene;
(Emre) secde ediyor,
Önünde döne döne.

Zapteden : Ekrem Özhatay
Saat: 19.45

Not: Bu doğuş, otomobille Sarıseki’den geçerken doğmuştur.


23.8.1953