Ben Hayber’i fetheyledim,

Hak derdine aşktır merhem,
Bakın çemirlenmiş paça,

Ben Hayber’i fetheyledim,
Geldim, Ahmed’e söyledim;
O verdi bir hurma, yedim,
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli, (1)

Yoldaş oldum ben Hızıra,
Musa’yı götürdüm Tûr’a,
Dağı döndürdüm tandıra,
Benim, o Kuvvetin eli;
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Benimledir Âdem Ata,
İbrahimle girdim oda, (2)
Nemrud, emrim ile ata…
Benim ebedî, ezelî…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Ben diriyim, aslâ ölmem,
Ölüm nedir, yine bilmem;
Dosttan ayrılıp da gelmem,
Ben hiç düşünmem eceli…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Bende yoktur Münkir, Nekir,
Dostum beni etti tâhir…
Ben diriyim evvel, âhir;
Ben böylece oldum velî,
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Yoğum, varlığı doğurdum,
Od, yel, su, toprak yuğurdum;
Ben orada hayma kurdum,
Ordan eyledim tecelli…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Ben o Yusuf’u yarattım,
“Ken’an” kuyusuna attım;
Çıkardım, kervana sattım,
Sevmek için ben “Güzel”i.
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Kuyu, bendeki bu beden,
Yusuf, gözümden seyreden;
Beni görür can terk eden,
Mutlak canından bezmeli…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Benimledir o Cebrail,
Hiç ayrılmak olmaz kabil;
Bunlar benden ayrı değil,
Benim, Muhammedin dili…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Bu haller hep aşktan gelir,
Âşık olan beni bilir;
İnkâr eden olur kâfir,
Benim her vârın evveli;
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,

Beni âşıklar görmeli,
Hele (Emre), can vermeli,
Bu aşk etti onu deli…
Akıldır Hakkın bedeli…
Kılıç bende, benim Ali,
Ben okuyorum kuş dili,
Sözlerimde vardır beli,


(1) Bel = İşaret, nişan, alâmet.
(2) Od = ateş. 27.2.1943