Bazı gelir gam sarar,

Görmeğe lâzım gayret,
Havada uçan kuşlar,

Bazı gelir gam sarar,
Bazı gelir zevk arar;
Herkese bir renk yarar,
Kurulmuştur böylece.

Bazı olur, bürünür,
Bazı olur, görünür,
Bazı olur sürünür,
Kurulmuştur böylece.

Bazı çıkar eflâke,
Bazı da iner hâke,
Bazı benzer ipeğe…
Kurulmuştur böylece.

Her yanı eder devran,
Gezerek eder seyran,
Mekânı olmuş insan…
Kurulmuştur böylece.

Nebat olarak biter,
Bülbül olarak öter,
Mâşûku görmek ister;
Kurulmuştur böylece.

Bazı gezer diyarı,
“Âdem” dir onun yârı,
Devr eder bütün vârı…
Kurulmuştur böylece.

O bazı okur ilim
Bazı da “kalbi selîm”,
(Emre) can etti teslim…
Kurulmuştur böylece.


24.2.1946