Baksam dedim, Cânâna,

Nazar etmiş yabancı,
Şükür, açıldı bu yol,

Baksam dedim, Cânâna,
Beni boyadı kana;
Ben neylerse razıyım,
İkrarı verdim ona.

İsterim daim bakam,
Canı ona bırakam;
O ne ederse etsin,
Hiç kalmadı alâkam.

Dönemem, verdim ikrar,
O canı elde tutar;
Ateşe atar iken
Gözlerim ona bakar.

Gözlerim oldu kendi,
Seyreyledi öğrendi;
(Emre) de varlık yoktur,
Yok olarak tükendi.


5.2.1946