Bakıp da beni güldürme,

Uyan, gel gözlerim, uyan,
Şükür, olduk biz müstesna,

Bakıp da beni güldürme,
Dilberden gayriyi görme;
Bu aşk defteri açıldı,
Aman okuyalım, dürme.

Yazılmıştır satır satır,
Kalmamıştır hâlühâtır;
Yürekleri taş olanlar,
Yâr için yanığa acır.

Hep onlar da eder imdat,
İsterler ki alsın murad;
Cânândan rica ederiz:
Hep dimağları bulsun tad.

Aşk yolu geçer buradan,
Tarif de eder Yaradan;
Acebâ kimler kurtulmuş
Dilberden gelen yaradan.

Çekenlere geliyor hoş,
Yarayı eliyle koymuş;
Bu yaranın lezzetini,
Canından geçenler duymuş.

Onlar yabana vermezler,
Verseler Dosta ermezler;
(Emre) seyret âşıkları,
Dosttan gayriyi görmezler.


3.3.1946