Aşk gelmiyor her zaman,

Bakın çemirlenmiş paça,
Âşık isen, aklında kir gezdirme,

Aşk gelmiyor her zaman,
Aşk geldi, (Emre), uyan!
Bu beni söyletende,
Ne zaman var, ne mekan.

O sığmaz yere, göğe,
Söyletir döğe döğe.
Güzelim, beni yaktın,
Seni görenler öğe.

Öğer seni âşıkın,
Âşıka sensin yakın;
Her yanım ateş oldu,
Yanıyorum siz bakın.

Aşk geldi, yanıyorum,
Kana boyanıyorum;
Benim aşkım Haktandır,
Gördüm, inanıyorum.

Göründü, oldu ayan,
(Emre), gördün, durma yan;
Ateşe yanmak lâzım,
Âşıka budur irfan.


26.2.1943