Âşıkları aşkın alsın,

Bu canımı aşk alsa,
Âşık oldum, yanıyorum Güzelim.

Âşıkları aşkın alsın,
Ebedî, aşk bizde kalsın; (1)
Âşıkları saran halsın… (2)
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Âşıkları cezbe sarar,
Sarılanda kalmaz karar.
Düşer düşmez seni arar.
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Bu kıvılcım kime değer,
Ona felek boyun eğer;
Bu hâli âşıklar giyer.
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Cezbe, düşmandan kurtarır,
Kurtulanlar Dosta varır;
Kolay bulunur mu bu sır…
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Cezbe, kalb kirlerini yûr, (3)
Hakkın sözünü duyurur,
O kalbi nura doyurur…
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Cezbe, kimlerde kaynaya,
Gönlü yumşar, olsa kaya,
Yüzü döndürür aynaya.
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Cezbe, gönül bağı çözer;
Boşanır eflâki gezer;
O yüreğe nurlar bezer…
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,

Her yanlara verir ziya,
Aslâ hacet kalmaz aya;
Bu sözlerden (Emre) duya…
Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,
Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû,


(1) Ebedî = ebediyyen yerinde kullanılmıştır.
(2) Hal = hâl kelimesinin halk ağzındaki telâffuzu.
(3) Yumak = yıkamak; yur = yıkar. 2.3.1943