Âşık isen kulak ver,

Kimler bizi anlamaz,
Dostun aşkı parladı,

Âşık isen kulak ver,
Cânân bize neler der:
Vakit durmaz, geçiyor,
Sen gafletten uyan er. (1)

Gafletten çabuk uyan,
Âriftir sözü duyan;
Acep felâh bulur mu,
Kendi nefsine uyan.

Nefsi bilen ayılır,
Dostu görür, bayılır;
Dostu görenin adı,
Mertler ile sayılır.

İsmi geçer deftere,
Nazarı düşmez yere;
Daima Dosta gider,
Göğsünü gere gere.

Kim ki o Dosta âşık,
Yüzü nura bulaşık;
(Emre), Dostu görenin,
Mutlak can gözü açık.


(1) Er = erken 13.3.1943