Âşık görür Sultanı,

Bizler bulduk “dîdâr”ı,
Bu bendeki “adu san”, (1)

Âşık görür Sultanı,
Bırakırsa cihanı;
Sultanı görmek için
Terketmeli bu canı

Gören yüzler olur ak,
Evvel, olmalı toprak
Sen Dosta gideceksen
Canını burda bırak.

Yok olup da görmeli,
Görünce olunğ deli… (1)
Azmeyle Dosta yürü,
Niçin görürsün eli? (2)

Bizler geldik bu kâra, (3)
Sürüldük bu diyara;
Bu diyarı sevenler
Dostun iline vara.

Her yanandan görünmüş,
Âşıklara sürünmüş…
Âşıkın aradığı,
Ete, tene bürünmüş.

Doludur iki cihan,
Ârife olmuş üryan;
Zâhir gözün ile gör,
(Emre), sendedir, inan.


(1) Olunğ = olursun.
(2) Eli = başkasını; başkalarından sana ne? Elâleme ne karışırsın?
(3) Kâr = iş.