Arştan geniştir gönlümüz,

Arşı direr ayağımız,
Şöhret için olan (Hicaz),

Arştan geniştir gönlümüz,
Fakat görmez bizi her göz;
Güneşimiz doğdu, batmaz,
Gece kalktı, daim gündüz.

Sıkıntı yok, oldu ferah,
Bir haldedir: daim sabah.
Bize gelip yetişmiyen,
Nefs elinden bulmaz felâh.

Yok olduk, kalmadı dilek,
İblisimiz, oldu melek;
Biz öyle bir fakîriz ki,
Bize tâbi oldu Felek.

Sıtır eder bizi beden, (1)
Kimseler bilmez görmeden;
Kalmadı bizde bir varlık,
Dosttur bizden, daim der: Ben!

Ona geçti irademiz,
Zerre iken, oldu deniz;
Bu (Emre) den söz söyliyen,
O varlığa gösterir iz.

Tarsus: saat 11.20 de doğmuştur


(1) Sıtır etmek = örtmek. 26.11.1950