Arşı direr ayağımız,

Tavvufa olur sofular düşman,
Arştan geniştir gönlümüz,

Arşı direr ayağımız,
Tarif eder dudağımız,
Felekkiyyâtı çevirir,
Düzeninde, parmağımız.

Bize tâbi (Dört Tabiat),
Hemi mü’min, hemi mürtat; (1)
Her varlık geviş getirir,
Onlardan alırız biz tat.

Okuyana: biziz Kitap!
İçi (İlim), dışıdır kap;
Teslim olan seyir eder,
Bu hâli bulamaz hesap.

Ateşten olur mu defter?
Bir varlık edemez siper;
Zerre gibi görünürüz,
Derya, bizimle beraber.

Zatı nurdur, görünür kan,
Gıda alır oradan can;
(Emre)! zelil ol da dilen,
O hâl sana etsin ihsan.

Tarsus: saat 20.35 ‘te doğmuştur.


26.11.1950