Ah ile doldu meydan…

Bazı görünür necef,
Yarabbi, uyandır beni,

Ah ile doldu meydan…
Görenler, olur hayran…
Zaman gelir, açılır,
Bu gül, ekilmiş, fidan.

Açılırsa rengârenk…
Bâğıban olmuş, melek;
Suyu semadan gelir,
Hizmet eyliyen: felek.

Gözlerden akar suyu,
Böyledir gülün huyu;
Bazı açık renk alır,
Bazısı açar koyu.

Rengini alır günden,
Koku alır kökünden;
O kokuyu alanlar,
Geçer eski dininden.

Değişir kıblesini,
Dinler gülün sesini;
(Emre) canı unuttu
Açınca perdesini.

31.1.949