Ah edenler ulaşa.

Silinse cümle boya,
Göstermez yüzüm karası…

Ah edenler ulaşa.
Nazar ederler kaşa.
Yerlere yüzler sürüp
Sonra çıkarlar başa.

Âşık bilmeli ilim,
Söylesin benim dilim.
Yanmış olana kokar
Bu benim gizli gülüm.

Gizlenirsin “zarif”e,
Görünürsün ârife.
Can göziyle görene
Hacet var mı tarife…

Daim olan gözü yaş,
Pîriyle ola yoldaş;
Pîriyle gezenlerin
Bağrı olmalıdır taş.

Aşk bize oldu imam,
Müezzin olmuştur, gam;
Gam ile Dostu buldum,
İkisinden ayrılmam.

Yakar gözdeki kara,
Aşkı olan yalvara…
Bu ateşte yananlar,
Kulak vermez zarara.

Gözleri benzer aya,
Nazarı ona daya..
(Emre) Dostu görünce
Silindi cümle boya.