……………………………….

Hâlimden soran olmaz,
Döner yüreğim, döner,

……………………………….
Gönlünü ferah et, yolun görünsün;
Siper etmek istenğ irfâniyeti,
Diline sâhib ol, Dostun görünsün.

Kollarını açmış, dâim, görene,
Dünya ışık olsa, görmez, köre ne…
Hazîne kapısı, her dâim açık,
(Toprağa) yüzünü, bilip, sürene.

Zapteden: Ekrem Özhatay
Saat:22

Not: Bu doğuş da İskenderun yolunda, otomobilde ve gece doğduğu için iyi zaptedilememiştir.


23.8.1953